02126409037 09391565850

روز: 21 آوریل 2024

نمای ساختمان

مراحل طراحی و اجرای نمای ساختمان

وقتی مردم یک ساختمان را می‌بینند، از همان ابتدا به نمای آن دقت می‌کنند، پس نمای ساختمانی خیلی مهم است. با این وجود، نما فقط