روز: 23 شهریور 1400

تفاوت معماری داخلی با طراحی داخلی !

تفاوت معماری داخلی با طراحی داخلی ! هر ساختمان داستانی را روایت می‌کند، داستانی که در دیوارهایش تعبیه شده است، داستانی که توسط مبتکران آن روایت شده است. چنین داستان‌هایی توسط کار پیچیده معماران و طراحان داخلی ساخته شده است و به بهترین شکل تفاوت معماری داخلی با طراحی داخلی را ترسیم می‌نماید. این افراد […]

بازگشت به بالا