02126409037 09391565850

روز: 5 ژانویه 2021

آشنایی با انواع قالب بندی فونداسیون !

آشنایی با انواع قالب بندی فونداسیون !

قالب بندی فونداسیون چیست ؟ یکی از عملیات‌های اجرایی هنگام ساخت فونداسیون، قالب بندی آن است که پس از گودبرداری و خاکبرداری انجام می‌شود. در