02126409037 09391565850

روز: 4 آگوست 2020

آیا سقف کناف ترک می‌خورد ؟

آیا سقف کناف ترک میخورد ؟

با توجه به گسترش فناوری و پیشرفت روزانه علوم در زمینه مصالح ساختمانی، محصولات جدیدی به بازار ارائه خواهند شد. یکی از این محصولات جدید